SET File

? Cách mở file .SET? Những phần mềm mở file .SET và sửa file lỗi. Convert N/A SET file sang định dạng khác.

.SET File Extension

   
File name SET File
File Type 1Document Library Property Set File
Nhà phát triển Xerox
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.3 ★ (1060 Bình chọn)

File .SET là file gì?

SET là Settings Files - 1Document Library Property Set File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Xerox.

Một tập tin SET chứa các thuộc tính được sử dụng bởi phần mềm Thư Viện Tài Liệu Xerox, đơn vị tổ chức tài liệu vào "tủ" ảo trên một máy tính. Nó lưu trữ các tập thuộc tính có thể được áp dụng cho tủ được tạo ra bởi phần mềm Xerox FreeFlow.

What is a SET file?

A SET file contains properties used by Xerox Document Library software, which organizes documents into virtual "cabinets" on a computer. It stores property sets that can be applied to cabinets created by Xerox FreeFlow software.

Cách mở .SET file

Để mở file .SET click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SET bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SET

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SET do người dùng đóng góp.

  • WinRAR
  • Nikon Scan
  • Nikon Scan
  • Capture NX
  • SONAR Producer Edition
  • SONAR Producer
  • SONAR Producer

Chuyển đổi file .SET

File .SET có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *