SF2 File

? Cách mở file .SF2? Những phần mềm mở file .SF2 và sửa file lỗi. Convert N/A SF2 file sang định dạng khác.

.SF2 File Extension

   
File name SF2 File
File Type SoundFont 2 Sound Bank
Nhà phát triển E-mu Systems
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (94 Bình chọn)

File .SF2 là file gì?

SF2 là Audio Files - SoundFont 2 Sound Bank, dưới định dạng N/A được phát triển bởi E-mu Systems.

Định nghĩa một nhóm các mẫu âm thanh có thể được phát lại sử dụng dữ liệu MIDI; thường được gọi là "bộ sưu tập bản vá."

What is a SF2 file?

Defines a group of audio samples that can be played back using MIDI data; often called a "patch collection."

Cách mở .SF2 file

Để mở file .SF2 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SF2 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SF2

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SF2 do người dùng đóng góp.

  • Mario Paint Composer
  • Cakewalk SONAR X3
  • Cakewalk SONAR X3
  • Native Instruments Kontakt
  • Speedsoft VSampler
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .SF2

File .SF2 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *