SFK File

? Cách mở file .SFK? Những phần mềm mở file .SFK và sửa file lỗi. Convert N/A SFK file sang định dạng khác.

.SFK File Extension

   
File name SFK File
File Type Sound Forge Pro Audio Peak File
Nhà phát triển MAGIX
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.1 ★ (68 Bình chọn)

File .SFK là file gì?

SFK là Audio Files - Sound Forge Pro Audio Peak File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi MAGIX.

Một SFK cửa hàng tập tin hình ảnh dạng sóng của sóng âm thanh (WAV) tập tin được lưu bởi Sound Forge Pro, MAGIX VEGAS, hoặc một thiết bị phương tiện truyền thông kỹ thuật số Sony. Nó được tạo ra tự động khi một tập tin âm thanh được mở ra với Sound Forge Pro hoặc Vegas. file SFK được lưu trữ trong cùng một thư mục với tên giống như các tập tin âm thanh, nhưng với ".sfk" thêm vào sau khi mở rộng ban đầu.

What is a SFK file?

An SFK file stores the waveform image of an audio wave (.WAV) file saved by Sound Forge Pro, MAGIX VEGAS, or a Sony digital media device. It is created automatically when an audio file is opened with Sound Forge Pro or Vegas. SFK files are stored in the same folder with the same name as the audio file, but with ".sfk" added after the original extension.

Cách mở .SFK file

Để mở file .SFK click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SFK bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SFK

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SFK do người dùng đóng góp.

  • MAGIX VEGAS Pro 17
  • MAGIX Sound Forge Pro 13
  • MAGIX Sound Forge Pro 13
  • MAGIX ACID Pro 9
  • BSPlayer Pro
  • Movie Maker
  • Movie Maker

Chuyển đổi file .SFK

File .SFK có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *