SFL File

? Cách mở file .SFL? Những phần mềm mở file .SFL và sửa file lỗi. Convert N/A SFL file sang định dạng khác.

.SFL File Extension

   
File name SFL File
File Type Sound Forge Pro Sound Data File
Nhà phát triển MAGIX
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.8 ★ (23 Bình chọn)

File .SFL là file gì?

SFL là Audio Files - Sound Forge Pro Sound Data File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi MAGIX.

Cửa hàng khu vực và đánh dấu thông tin về một tập tin âm thanh cụ thể; tạo ra tự động bởi Sound Forge Pro khi chỉnh sửa sử dụng đã được thực hiện vào một tập tin âm thanh; lưu trong cùng thư mục với tập tin âm thanh tương ứng với tên giống nhau, nhưng với một "* .sfl" mở rộng.

What is a SFL file?

Stores regions and markers information about a specific sound file; created automatically by Sound Forge Pro when user edits have been made to a sound file; saved in the same directory as the corresponding audio file with the same name, but with a "*.sfl" extension.

Cách mở .SFL file

Để mở file .SFL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SFL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SFL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SFL do người dùng đóng góp.

  • MAGIX VEGAS Pro 17
  • MAGIX Sound Forge Pro 13
  • MAGIX Sound Forge Pro 13
  • Dragon UnPACKer
  • Movie Maker
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .SFL

File .SFL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *