SFO File

? Cách mở file .SFO? Những phần mềm mở file .SFO và sửa file lỗi. Convert N/A SFO file sang định dạng khác.

.SFO File Extension

   
File name SFO File
File Type 1PSP Game Parameters File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.1 ★ (41 Bình chọn)

File .SFO là file gì?

SFO là Game Files - 1PSP Game Parameters File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Chứa thông tin về một Portable (PSP) trò chơi Playstation, chẳng hạn như các loại, phiên bản đĩa, mức độ của cha mẹ, mã vùng, tiêu đề, và phiên bản cập nhật; thường được lưu trữ trong một tập tin .PBP

What is a SFO file?

Contains information about a Playstation Portable (PSP) game, such as the category, disc version, parental level, region code, titles, and updater version; usually stored within a .PBP file

Cách mở .SFO file

Để mở file .SFO click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SFO bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SFO

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SFO do người dùng đóng góp.

  • WinRAR
  • STARFAX
  • STARFAX
  • WindowsR Internet Explorer
  • Media Player Classic
  • Bruteforce Save Data
  • Bruteforce Save Data

Chuyển đổi file .SFO

File .SFO có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *