SFP File

? Cách mở file .SFP? Những phần mềm mở file .SFP và sửa file lỗi. Convert Binary SFP file sang định dạng khác.

.SFP File Extension

   
File name SFP File
File Type Soft Font Printer File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Font Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.1 ★ (8 Bình chọn)

File .SFP là file gì?

SFP là Font Files - Soft Font Printer File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi N/A.

tập tin phông chữ được sử dụng bởi một số máy in; tiết kiệm đồ họa bitmap mà đại diện cho glyphs của phông chữ có thể được in; thường được đặt tên MICR.SFP và có thể được nạp vào máy in sử dụng chương trình hỗ trợ với việc mua máy in (ví dụ bao gồm FLOAD.exe, tiện ích HP Web Jetadmin và TROY Printer Utility).

What is a SFP file?

Font file used by some printers; saves bitmap graphics that represent the glyphs of the font that can be printed; commonly named MICR.SFP and can be loaded on the printer using programs included with the printer purchase (examples include FLOAD.exe, HP Web Jetadmin utility, and TROY Printer Utility).

Cách mở .SFP file

Để mở file .SFP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SFP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SFP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SFP do người dùng đóng góp.

  • STARFAX
  • Silver Financial Planner
  • Silver Financial Planner
  • WiiCoder
  • Tuner32
  • simufact.forming
  • simufact.forming

Chuyển đổi file .SFP

File .SFP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *