SFS File

? Cách mở file .SFS? Những phần mềm mở file .SFS và sửa file lỗi. Convert N/A SFS file sang định dạng khác.

.SFS File Extension

   
File name SFS File
File Type 1Kerbal Space Program Save File
Nhà phát triển Squad
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.8 ★ (25 Bình chọn)

File .SFS là file gì?

SFS là Game Files - 1Kerbal Space Program Save File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Squad.

Tập tin được tạo ra bởi chương trình Kerbal Space (KSP), một trò chơi mà người chơi xây dựng và quản lý một chương trình không gian; tiết kiệm trạng thái của trò chơi như một tập tin gọi persistent.sfs; cho phép các trò chơi để được nối lại.

What is a SFS file?

File created by Kerbal Space Program (KSP), a game where players build and manage a space program; saves the state of the game as a file called persistent.sfs; allows the game to be resumed.

Cách mở .SFS file

Để mở file .SFS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SFS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SFS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SFS do người dùng đóng góp.

  • STARFAX
  • Free Zip Opener
  • Free Zip Opener
  • Orion
  • Free Zip Viewer
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .SFS

File .SFS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *