SFT File

? Cách mở file .SFT? Những phần mềm mở file .SFT và sửa file lỗi. Convert Binary SFT file sang định dạng khác.

.SFT File Extension

   
File name SFT File
File Type Microsoft App-V Sequencer File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Misc Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.5 ★ (6 Bình chọn)

File .SFT là file gì?

SFT là Misc Files - Microsoft App-V Sequencer File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

Tập tin được sử dụng bởi Microsoft Application Virtualization (App-V) Sequencer, một chương trình được sử dụng để triển khai và cập nhật các ứng dụng trong môi trường Windows Doanh nghiệp; chứa dữ liệu cần thiết để triển khai và cấu hình một ứng dụng ảo; được sử dụng bởi các quản trị viên hệ thống khi cấu hình máy tính để bàn ảo cho người dùng.

What is a SFT file?

File used by Microsoft Application Virtualization (App-V) Sequencer, a program used for deploying and updating applications within a Windows Enterprise environment; contains data required to deploy and configure a virtual application; used by system administrators when configuring virtual desktops for users.

Cách mở .SFT file

Để mở file .SFT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SFT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SFT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SFT do người dùng đóng góp.

  • Microsoft App-V Sequencer
  • Scrapbook Factory
  • Scrapbook Factory
  • Folderico - Change folder icon
  • Scrapbook Factory Deluxe
  • Shift Editor Application
  • Shift Editor Application

Chuyển đổi file .SFT

File .SFT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *