SFVIDCAP File

? Cách mở file .SFVIDCAP? Những phần mềm mở file .SFVIDCAP và sửa file lỗi. Convert N/A SFVIDCAP file sang định dạng khác.

.SFVIDCAP File Extension

   
File name SFVIDCAP File
File Type Sonic Foundry Video Capture File
Nhà phát triển MAGIX
Phân loại Video Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (3 Bình chọn)

File .SFVIDCAP là file gì?

SFVIDCAP là Video Files - Sonic Foundry Video Capture File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi MAGIX.

hồ sơ dự án bao gồm các video clip được chụp bằng hoặc nhập khẩu vào Sonic Foundry Vegas; tạo ra bằng cách tiết kiệm "dữ liệu chụp tiên tiến" trong chương trình chỉnh sửa video Vegas.

What is a SFVIDCAP file?

Project file containing video clips captured with or imported into Sonic Foundry Vegas; created by saving "advanced capture data" within the Vegas video-editing program.

Cách mở .SFVIDCAP file

Để mở file .SFVIDCAP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SFVIDCAP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SFVIDCAP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SFVIDCAP do người dùng đóng góp.

  • MAGIX VEGAS Pro 17
  • Sonic Foundry Video Capture
  • Sonic Foundry Video Capture

Chuyển đổi file .SFVIDCAP

File .SFVIDCAP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *