SFW File

? Cách mở file .SFW? Những phần mềm mở file .SFW và sửa file lỗi. Convert Binary SFW file sang định dạng khác.

.SFW File Extension

   
File name SFW File
File Type Seattle FilmWorks Image
Nhà phát triển Seattle FilmWorks
Phân loại Raster Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.6 ★ (26 Bình chọn)

File .SFW là file gì?

SFW là Raster Image Files - Seattle FilmWorks Image, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Seattle FilmWorks.

hình ảnh bitmap được tạo ra bởi Seattle Filmworks, một ứng dụng cũ được sử dụng để chế biến phim; sử dụng một định dạng độc quyền, nhưng vẫn có thể được xem bởi một số chương trình; có thể được chuyển đổi sang một hình ảnh .JPG tiêu chuẩn sử dụng SFW2JPG hay American Greetings SFW & PWP File Converter.

What is a SFW file?

Bitmap image created by Seattle FilmWorks, an older application used for film processing; uses a proprietary format, but can still be viewed by some programs; can be converted to a standard .JPG image using SFW2JPG or American Greetings SFW & PWP File Converter.

Cách mở .SFW file

Để mở file .SFW click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SFW bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SFW

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SFW do người dùng đóng góp.

  • Lemkesoft GraphicConverter
  • File Viewer Plus
  • File Viewer Plus
  • SFW2JPG
  • XnView MP
  • Sound Forge Pro
  • Sound Forge Pro

Chuyển đổi file .SFW

File .SFW có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *