SGPBPRJ File

? Cách mở file .SGPBPRJ? Những phần mềm mở file .SGPBPRJ và sửa file lỗi. Convert N/A SGPBPRJ file sang định dạng khác.

.SGPBPRJ File Extension

   
File name SGPBPRJ File
File Type Baltie Project
Nhà phát triển SGP Systems
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .SGPBPRJ là file gì?

SGPBPRJ là Game Files - Baltie Project, dưới định dạng N/A được phát triển bởi SGP Systems.

Dự án tạo ra bởi SGP Baltie, một công cụ hướng đối tượng dựa trên ngôn ngữ C # được sử dụng để giảng dạy người lớn và trẻ em như thế nào để tạo ra chương trình máy tính riêng của họ; chứa một dự án tạo ra bởi người sử dụng; bao gồm nhiều khía cạnh của chương trình như hằng số, phương pháp, mô hình chỉnh sửa, gạch, khoảng cách quy định giữa hai điểm, tùy chỉnh Balties (thuật sĩ ít), và nhiều hơn nữa; có thể được sử dụng để tạo một tập tin .EXE cho chương trình của bạn.

What is a SGPBPRJ file?

Project created by SGP Baltie, an object-oriented tool based on C# language used for teaching adults and children how to create their own computer program; contains a project created by the user; includes numerous aspects of the program such as constants, methods, edited models, tiles, specified distance between two points, customized Balties (little wizards), and more; can be used to generate an .EXE file for your program.

Cách mở .SGPBPRJ file

Để mở file .SGPBPRJ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SGPBPRJ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SGPBPRJ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SGPBPRJ do người dùng đóng góp.

  • SGP Baltie 4

Chuyển đổi file .SGPBPRJ

File .SGPBPRJ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *