SH2 File

? Cách mở file .SH2? Những phần mềm mở file .SH2 và sửa file lỗi. Convert Binary SH2 file sang định dạng khác.

.SH2 File Extension

   
File name SH2 File
File Type Stronghold 2 Saved Game
Nhà phát triển HeavenGames
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .SH2 là file gì?

SH2 là Game Files - Stronghold 2 Saved Game, dưới định dạng Binary được phát triển bởi HeavenGames.

Tập tin được tạo ra bởi Stronghold 2, một thời gian thực trò chơi chiến thuật thời trung cổ; lưu trữ trạng thái của trò chơi cho một bản đồ, trong đó bao gồm tình trạng các nguồn lực, các đơn vị, và các công trình; sử dụng để lưu và tải trong game tiến bộ.

What is a SH2 file?

File created by Stronghold 2, a medieval real-time strategy game; stores the state of gameplay for a map, which includes the state of resources, units, and structures; used for saving and loading in-game progress.

Cách mở .SH2 file

Để mở file .SH2 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SH2 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SH2

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SH2 do người dùng đóng góp.

  • NEOACT Carom
  • Embird
  • Embird
  • Media Player Classic
  • Signal Hound
  • OmniGlyph
  • OmniGlyph

Chuyển đổi file .SH2

File .SH2 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *