SH3D File

? Cách mở file .SH3D? Những phần mềm mở file .SH3D và sửa file lỗi. Convert N/A SH3D file sang định dạng khác.

.SH3D File Extension

   
File name SH3D File
File Type Sweet Home 3D Design File
Nhà phát triển eTeks
Phân loại 3D Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.8 ★ (30 Bình chọn)

File .SH3D là file gì?

SH3D là 3D Image Files - Sweet Home 3D Design File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi eTeks.

bố trí nhà tạo ra với Sweet Home 3D, một ứng dụng thiết kế nội thất miễn phí; bao gồm cả một cái nhìn 2D và 3D của kế hoạch nhà; chứa được xác định trước các mô hình 3D có thể được tùy chỉnh sắp xếp bởi người sử dụng.

What is a SH3D file?

Home layout created with Sweet Home 3D, a free interior design application; includes both a 2D and 3D view of the house plan; contains predefined 3D models that can be custom arranged by the user.

Cách mở .SH3D file

Để mở file .SH3D click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SH3D bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SH3D

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SH3D do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .SH3D

File .SH3D có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *