SHA1 File

? Cách mở file .SHA1? Những phần mềm mở file .SHA1 và sửa file lỗi. Convert Text SHA1 file sang định dạng khác.

.SHA1 File Extension

   
File name SHA1 File
File Type SHA-1 Hash File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Misc Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3 ★ (24 Bình chọn)

File .SHA1 là file gì?

SHA1 là Misc Files - SHA-1 Hash File, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

Tập tin có chứa một "khối" được sử dụng bởi một khối SHA-1 mật mã thuật toán mật mã; thường lưu trữ một loạt các bit, hoặc các ký tự, được sử dụng cho việc xác minh một bản sắc khi chạy qua các hàm băm SHA-1.

What is a SHA1 file?

File containing a "block" used by a SHA-1 block cipher cryptographic algorithm; typically stores a series of bits, or characters, that are used for verifying an identity when run through the SHA-1 hash function.

Cách mở .SHA1 file

Để mở file .SHA1 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SHA1 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SHA1

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SHA1 do người dùng đóng góp.

  • text editor
  • Microsoft Notepad
  • Microsoft Notepad
  • checksum
  • Delete Duplicate Files
  • ExactFile
  • ExactFile

Chuyển đổi file .SHA1

File .SHA1 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *