SHA512 File

? Cách mở file .SHA512? Những phần mềm mở file .SHA512 và sửa file lỗi. Convert N/A SHA512 file sang định dạng khác.

.SHA512 File Extension

   
File name SHA512 File
File Type SHA 512 Hash File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (4 Bình chọn)

File .SHA512 là file gì?

SHA512 là Misc Files - SHA 512 Hash File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Tập tin có chứa một SHA-0, SHA-1, hoặc SHA-2 băm mật mã và sử dụng một mã khối 512 bit; nói chung là một tập tin văn bản ngắn có chứa một chuỗi các ký tự đại diện cho 512 bit; được sử dụng trong mật mã để xác minh một minh nhân dân hoặc một tập tin cụ thể.

What is a SHA512 file?

File that contains a SHA-0, SHA-1, or SHA-2 cryptographic hash and uses a 512 bit block cipher; generally a short text file containing a string of characters that represent the 512 bits; used in cryptography to verify an identity or a specific file.

Cách mở .SHA512 file

Để mở file .SHA512 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SHA512 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SHA512

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SHA512 do người dùng đóng góp.

  • text editor
  • Microsoft Notepad
  • Microsoft Notepad
  • JSummerX
  • MultiHasher

Chuyển đổi file .SHA512

File .SHA512 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *