SHADER File

? Cách mở file .SHADER? Những phần mềm mở file .SHADER và sửa file lỗi. Convert Text SHADER file sang định dạng khác.

.SHADER File Extension

   
File name SHADER File
File Type Quake 3 Engine Shader File
Nhà phát triển id Software
Phân loại Game Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.1 ★ (10 Bình chọn)

File .SHADER là file gì?

SHADER là Game Files - Quake 3 Engine Shader File, dưới định dạng Text được phát triển bởi id Software.

Shader thuộc tính tập tin được sử dụng bởi trò chơi được phát triển với id Tech 3, Quake III động cơ; chứa các định nghĩa cho kết cấu đồ, chẳng hạn như tập tin hình ảnh, quy mô, chuyển động, và các thiết lập ánh sáng; tham chiếu bởi các thành phần trò chơi khác, bộ tải bản đồ như vậy, để tính xuất hiện bộ trong trò chơi.

What is a SHADER file?

Shader properties file used by games developed with id Tech 3, the Quake III engine; contains definitions for map textures, such as image files, scale, motion, and lighting settings; referenced by other game components, such map loaders, to set appearance properties within the game.

Cách mở .SHADER file

Để mở file .SHADER click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SHADER bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SHADER

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SHADER do người dùng đóng góp.

  • Apple TextEdit
  • id Software Quake 3
  • id Software Quake 3
  • Microsoft Notepad
  • Microsoft WordPad
  • text editor
  • text editor

Chuyển đổi file .SHADER

File .SHADER có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *