SHAR File

? Cách mở file .SHAR? Những phần mềm mở file .SHAR và sửa file lỗi. Convert N/A SHAR file sang định dạng khác.

.SHAR File Extension

   
File name SHAR File
File Type Unix Shar Archive
Nhà phát triển N/A
Phân loại Compressed Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (4 Bình chọn)

File .SHAR là file gì?

SHAR là Compressed Files - Unix Shar Archive, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

tài liệu nén được tạo ra bằng cách sử dụng chương trình Lưu Trữ Unix Shell; thường nhiều file nén vào một kho lưu trữ; có thể giải nén trên hệ thống Unix với "shar" ứng dụng bằng cách gõ sh filename.shar.

What is a SHAR file?

Compressed archive created using the Unix Shell Archive Program; often several files compressed into one archive; can be unpacked on Unix systems with the "shar" application by typing sh filename.shar.

Cách mở .SHAR file

Để mở file .SHAR click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SHAR bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SHAR

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SHAR do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .SHAR

File .SHAR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *