SHD File

? Cách mở file .SHD? Những phần mềm mở file .SHD và sửa file lỗi. Convert Binary SHD file sang định dạng khác.

.SHD File Extension

   
File name SHD File
File Type Windows Print Job Shadow File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại System Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.4 ★ (8 Bình chọn)

File .SHD là file gì?

SHD là System Files - Windows Print Job Shadow File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

Tập tin được tạo ra bởi Windows khi một người dùng gửi một công việc in ấn; lưu trữ thông tin tiêu đề cho một công việc in ấn, nhưng không lưu trữ các dữ liệu tài liệu spooled thực tế; cho phép các thiết lập lệnh in đến được "shadowed" để công việc có thể được gửi lại một lần nữa nếu có sự gián đoạn.

What is a SHD file?

File created by Windows when a user submits a print job; stores header information for a print job, but does not store the actual spooled document data; allows the print job settings to be "shadowed" so that the job can be resubmitted again if there is an interruption.

Cách mở .SHD file

Để mở file .SHD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SHD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SHD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SHD do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Windows
  • Shade
  • Shade
  • Shade professional
  • Paper Shredder
  • Chords
  • Chords

Chuyển đổi file .SHD

File .SHD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *