SHFT File

? Cách mở file .SHFT? Những phần mềm mở file .SHFT và sửa file lỗi. Convert N/A SHFT file sang định dạng khác.

.SHFT File Extension

   
File name SHFT File
File Type Shift Work Calendar Data File
Nhà phát triển Machai Apps
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .SHFT là file gì?

SHFT là Data Files - Shift Work Calendar Data File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Machai Apps.

tập tin dữ liệu được sử dụng bởi Lịch ca làm việc, một ứng dụng giúp bạn tổ chức cam kết thay đổi công việc của bạn; chứa dữ liệu lịch đã lưu, chẳng hạn như nhãn, ý kiến, ngày tháng, và tên thay đổi.

What is a SHFT file?

Data file used by Shift Work Calendar, an application that helps you organize your work shift commitments; contains saved calendar data, such as labels, comments, dates, and shift names.

Cách mở .SHFT file

Để mở file .SHFT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SHFT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SHFT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SHFT do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .SHFT

File .SHFT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *