SHPA File

? Cách mở file .SHPA? Những phần mềm mở file .SHPA và sửa file lỗi. Convert Binary SHPA file sang định dạng khác.

.SHPA File Extension

   
File name SHPA File
File Type Aleph One Shape File
Nhà phát triển Bungie Studios
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 1 ★ (1 Bình chọn)

File .SHPA là file gì?

SHPA là Game Files - Aleph One Shape File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Bungie Studios.

Shape tập tin được sử dụng bởi Aleph One, một động cơ nguồn game mở được sử dụng để tạo ra trò chơi bắn súng góc nhìn người thứ nhất; cửa hàng mô hình cho các đối tượng trò chơi, chẳng hạn như vũ khí và quái vật; sử dụng để tùy chỉnh đồ họa game.

What is a SHPA file?

Shape file used by Aleph One, an open source gaming engine used to create first-person shooter games; stores models for game objects, such as weapons and monsters; use to customize game graphics.

Cách mở .SHPA file

Để mở file .SHPA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SHPA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SHPA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SHPA do người dùng đóng góp.

  • Aleph One

Chuyển đổi file .SHPA

File .SHPA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *