TT11 File

? Cách mở file .TT11? Những phần mềm mở file .TT11 và sửa file lỗi. Convert Binary TT11 file sang định dạng khác.

.TT11 File Extension

   
File name TT11 File
File Type TurboTax Canada 2011 Tax Return
Nhà phát triển Intuit
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .TT11 là file gì?

TT11 là Data Files - TurboTax Canada 2011 Tax Return, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Intuit.

tờ khai thuế tạo ra với các phiên bản Canada của TurboTax 2011; chứa thông tin về thuế cho năm tính thuế năm 2011; bao gồm các hình thức T1 liên bang cũng như các hình thức cần thiết khác như các hình thức TD1 và T1-ADJ; cũng bao gồm việc yêu cầu hình thức tỉnh tỉnh của người dùng.

What is a TT11 file?

Tax return created with the Canadian version of TurboTax 2011; contains tax information for the 2011 tax year; includes the federal T1 form as well as other necessary forms such as the TD1 and T1-ADJ forms; also includes required provincial forms for the user's province.

Cách mở .TT11 file

Để mở file .TT11 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TT11 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TT11

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TT11 do người dùng đóng góp.

  • Intuit Canada TurboTax

Chuyển đổi file .TT11

File .TT11 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *