TT10 File

? Cách mở file .TT10? Những phần mềm mở file .TT10 và sửa file lỗi. Convert Binary TT10 file sang định dạng khác.

.TT10 File Extension

   
File name TT10 File
File Type TurboTax Canada 2010 Tax Return
Nhà phát triển Intuit Canada
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .TT10 là file gì?

TT10 là Data Files - TurboTax Canada 2010 Tax Return, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Intuit Canada.

tờ khai thuế được tạo ra bởi Intuit Canada TurboTax, một chương trình được sử dụng để chuẩn bị và nộp hồ sơ khai thuế của Canada; chứa một tờ khai thuế tạo ra cho năm tính thuế năm 2010; bao gồm các T1-2010 và mọi hình thức cần thiết khác, cũng như dữ liệu đệ ra bởi người sử dụng.

What is a TT10 file?

Tax return created by Intuit Canada TurboTax, a program used for preparing and filing Canadian tax returns; contains a tax return created for the 2010 tax year; includes the T1-2010 and all other necessary forms, as well as data filed out by the user.

Cách mở .TT10 file

Để mở file .TT10 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TT10 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TT10

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TT10 do người dùng đóng góp.

  • Intuit Canada TurboTax

Chuyển đổi file .TT10

File .TT10 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *