SHPROJ File

? Cách mở file .SHPROJ? Những phần mềm mở file .SHPROJ và sửa file lỗi. Convert XML SHPROJ file sang định dạng khác.

.SHPROJ File Extension

   
File name SHPROJ File
File Type Visual Studio Code Sharing App Project
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Developer Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .SHPROJ là file gì?

SHPROJ là Developer Files - Visual Studio Code Sharing App Project, dưới định dạng XML được phát triển bởi Microsoft.

tập tin một SHPROJ là một dự án ứng dụng chia sẻ mã được tạo ra bởi Microsoft Visual Studio, một công cụ phát triển phần mềm sử dụng để phát triển các chương trình Windows và các ứng dụng web. Nó cho phép các nhà phát triển trong Visual Studio để tạo ra nhiều ứng dụng sử dụng cùng một mã nguồn. file SHPROJ lưu trữ các đường dẫn đến file nguồn, chẳng hạn như .XAML, JS, hoặc các tập tin .C, ở định dạng XML.

What is a SHPROJ file?

An SHPROJ file is a code sharing app project created by Microsoft Visual Studio, a software development tool used to develop Windows programs and web applications. It allows developers in Visual Studio to create multiple applications that use the same source code. SHPROJ files store the paths to source files, such as .XAML, .JS, or .C files, in XML format.

Cách mở .SHPROJ file

Để mở file .SHPROJ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SHPROJ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SHPROJ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SHPROJ do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Visual Studio 2019

Chuyển đổi file .SHPROJ

File .SHPROJ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *