SHR File

? Cách mở file .SHR? Những phần mềm mở file .SHR và sửa file lỗi. Convert N/A SHR file sang định dạng khác.

.SHR File Extension

   
File name SHR File
File Type Unix Shell Archive File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Compressed Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.2 ★ (5 Bình chọn)

File .SHR là file gì?

SHR là Compressed Files - Unix Shell Archive File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

lưu trữ self-extracting tạo ra với các chương trình shar Unix; chứa một kịch bản shell với hướng dẫn về làm thế nào để trích xuất nội dung; sử dụng trên hệ thống Unix với vỏ Bourne cài đặt.

What is a SHR file?

Self-extracting archive created with the Unix shar program; contains a shell script with instructions on how to extract the contents; used on Unix systems with the Bourne shell installed.

Cách mở .SHR file

Để mở file .SHR click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SHR bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SHR

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SHR do người dùng đóng góp.

  • Hanes T-ShirtMaker All Versions
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • DOSBox DOS Emulator
  • Hanes T-ShirtMaker
  • .netshrink
  • .netshrink

Chuyển đổi file .SHR

File .SHR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *