SHS File

? Cách mở file .SHS? Những phần mềm mở file .SHS và sửa file lỗi. Convert Binary SHS file sang định dạng khác.

.SHS File Extension

   
File name SHS File
File Type Microsoft Scrap File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Misc Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.6 ★ (276 Bình chọn)

File .SHS là file gì?

SHS là Misc Files - Microsoft Scrap File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

tập tin một SHS là một tập tin được tạo ra bởi Microsoft Word và Excel khi người dùng kéo và thả văn bản tài liệu được lựa chọn vào desktop. Nó chứa một bản sao của nội dung được nhấn mạnh trong định dạng tài liệu gốc của nó. file SHS được sử dụng để sao chép các phần của một tài liệu để chèn vào tài liệu khác.

What is a SHS file?

An SHS file is a file created by Microsoft Word and Excel when a user drags and drops selected document text onto the desktop. It contains a copy of the highlighted contents in its native document format. SHS files are used to copy portions of a document for insertion into another document.

Cách mở .SHS file

Để mở file .SHS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SHS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SHS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SHS do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Excel 2019
  • Microsoft Word 2019
  • Microsoft Word 2019
  • Microsoft Office
  • HAANSOFT HWP
  • Hancom Office Hanword
  • Hancom Office Hanword

Chuyển đổi file .SHS

File .SHS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *