SIDN File

? Cách mở file .SIDN? Những phần mềm mở file .SIDN và sửa file lỗi. Convert Binary SIDN file sang định dạng khác.

.SIDN File Extension

   
File name SIDN File
File Type iTunes Authorization Data File
Nhà phát triển Apple
Phân loại Misc Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.3 ★ (3 Bình chọn)

File .SIDN là file gì?

SIDN là Misc Files - iTunes Authorization Data File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Apple.

Tập tin được sử dụng bởi iTunes, một chương trình phát đa phương tiện; chứa thông tin tham chiếu bởi Windows để bài hát chơi mua cho một tài khoản người dùng cụ thể; tương tự như file .SIDB và .SIDD; không có nghĩa là sẽ được mở bằng tay bởi người sử dụng.

What is a SIDN file?

File used by iTunes, a multimedia playback program; contains information referenced by Windows to play purchased songs for a specific user account; similar to .SIDB and .SIDD files; not meant to be opened manually by the user.

Cách mở .SIDN file

Để mở file .SIDN click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SIDN bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SIDN

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SIDN do người dùng đóng góp.

  • Apple iTunes

Chuyển đổi file .SIDN

File .SIDN có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *