SIFZ File

? Cách mở file .SIFZ? Những phần mềm mở file .SIFZ và sửa file lỗi. Convert Zip SIFZ file sang định dạng khác.

.SIFZ File Extension

   
File name SIFZ File
File Type Synfig Studio Compressed Project
Nhà phát triển Synfig Studio Development Team
Phân loại Compressed Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 4 ★ (3 Bình chọn)

File .SIFZ là file gì?

SIFZ là Compressed Files - Synfig Studio Compressed Project, dưới định dạng Zip được phát triển bởi Synfig Studio Development Team.

Một tập tin SIFZ là một dự án .SIF nén với gzip và tạo ra bởi Synfig Studio, một ứng dụng mã nguồn mở được sử dụng để tạo ra hình ảnh động 2D chuyên nghiệp. Nó chứa một hình ảnh động, trong đó bao gồm một khung chứa đầy hình dạng, bàn chải hoặc đột quỵ bút chì, văn bản và vị trí, bán kính, tiếp tuyến, góc, đỉnh, và xử lý chiều rộng.

What is a SIFZ file?

A SIFZ file is a .SIF project compressed with gzip and created by Synfig Studio, an open source application used to create professional 2D animations. It contains an animation, which consists of a canvas filled with shapes, brush or pencil strokes, text, and position, radius, tangent, angle, vertex, and width handles.

Cách mở .SIFZ file

Để mở file .SIFZ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SIFZ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SIFZ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SIFZ do người dùng đóng góp.

  • Synfig Studio
  • synfigstudio
  • synfigstudio

Chuyển đổi file .SIFZ

File .SIFZ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *