SIG File

? Cách mở file .SIG? Những phần mềm mở file .SIG và sửa file lỗi. Convert Text SIG file sang định dạng khác.

.SIG File Extension

   
File name SIG File
File Type 1Signature File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Text Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.7 ★ (139 Bình chọn)

File .SIG là file gì?

SIG là Text Files - 1Signature File, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

tập tin Một SIG là một tập tin văn bản nhỏ có thể được tự động gắn vào phần cuối của thông điệp e-mail. Nó chứa tên và email của người gửi địa chỉ. file SIG được hỗ trợ bởi hầu hết các chương trình email và có thể được chọn từ bên trong "Tạo mới" cửa sổ tin nhắn.

What is a SIG file?

A SIG file is a small text file that can be automatically attached to the end of e-mail messages. It contains the sender's name and email address. SIG files are supported by most email programs and can be selected from within the "Create New" message window.

Cách mở .SIG file

Để mở file .SIG click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SIG bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SIG

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SIG do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Outlook Express
  • QUALCOMM Eudora
  • QUALCOMM Eudora
  • Microsoft Outlook 2019
  • PrintMaster
  • PGP Desktop
  • PGP Desktop

Chuyển đổi file .SIG

File .SIG có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *