SKB File

? Cách mở file .SKB? Những phần mềm mở file .SKB và sửa file lỗi. Convert N/A SKB file sang định dạng khác.

.SKB File Extension

   
File name SKB File
File Type SketchUp Backup Document
Nhà phát triển Trimble
Phân loại Backup Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.8 ★ (42 Bình chọn)

File .SKB là file gì?

SKB là Backup Files - SketchUp Backup Document, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Trimble.

Một tập tin SKB là một tài liệu sao lưu được tạo bởi phiên bản Windows của SketchUp, một chương trình xây dựng mô hình 3D miễn phí. Nó chứa một bản sao lưu của một mô hình SKP SketchUp 3D. file SKB được lưu tự động bằng cách sử dụng chương trình tự động tiết kiệm năng trong trường hợp tập tin SKP gốc bị hỏng hoặc vô tình xóa.

What is a SKB file?

A SKB file is a backup document created by the Windows version of SketchUp, a free 3D modeling program. It contains a backup of a .SKP SketchUp 3D model. SKB files are saved automatically using the program's auto-save feature in case the original SKP file becomes corrupted or is accidentally deleted.

Cách mở .SKB file

Để mở file .SKB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SKB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SKB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SKB do người dùng đóng góp.

  • Trimble SketchUp
  • MysticThumbs
  • MysticThumbs
  • Stuffit Expander
  • progeCAD Professional
  • SketchBook Pro
  • SketchBook Pro

Chuyển đổi file .SKB

File .SKB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *