SKBA File

? Cách mở file .SKBA? Những phần mềm mở file .SKBA và sửa file lỗi. Convert N/A SKBA file sang định dạng khác.

.SKBA File Extension

   
File name SKBA File
File Type SketchBook Pro Animation File
Nhà phát triển Autodesk
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.5 ★ (4 Bình chọn)

File .SKBA là file gì?

SKBA là Misc Files - SketchBook Pro Animation File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Autodesk.

Animation tạo ra bởi SketchBook Pro, một phác thảo, vẽ, và vẽ ứng dụng; chứa một hình ảnh động FlipBook, trong đó bao gồm tiền cảnh, trung cảnh và hậu, nền, và nền lớp màu với nội dung minh họa; cũng cài đặt trước các cửa hàng hoạt hình, kích thước pixel, khung phát lại mỗi giây, và số khung.

What is a SKBA file?

Animation created by SketchBook Pro, a sketching, drawing, and painting application; contains a Flipbook animation, which includes foreground, midground, background, and background color layers with illustrated content; also stores animation presets, pixel dimensions, playback frames per second, and frame numbers.

Cách mở .SKBA file

Để mở file .SKBA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SKBA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SKBA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SKBA do người dùng đóng góp.

  • Autodesk SketchBook Pro

Chuyển đổi file .SKBA

File .SKBA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *