SKCARD File

? Cách mở file .SKCARD? Những phần mềm mở file .SKCARD và sửa file lỗi. Convert N/A SKCARD file sang định dạng khác.

.SKCARD File Extension

   
File name SKCARD File
File Type Starfish Sidekick Card File
Nhà phát triển Borland
Phân loại Text Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .SKCARD là file gì?

SKCARD là Text Files - Starfish Sidekick Card File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Borland.

định dạng dựa trên văn bản được sử dụng bởi Sidekick, được gọi là 'file thẻ'; chứa nhiều loại thẻ thông tin, phổ biến nhất là danh bạ.

What is a SKCARD file?

Text-based format used by Sidekick, called 'card files'; contains various types of information cards, most commonly contacts.

Cách mở .SKCARD file

Để mở file .SKCARD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SKCARD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SKCARD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SKCARD do người dùng đóng góp.

  • Sidekick
  • Starfish Internet Sidekick
  • Starfish Internet Sidekick
  • REX TrueSync Information Manager

Chuyển đổi file .SKCARD

File .SKCARD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *