SKD File

? Cách mở file .SKD? Những phần mềm mở file .SKD và sửa file lỗi. Convert N/A SKD file sang định dạng khác.

.SKD File Extension

   
File name SKD File
File Type Max Payne Skin Data File
Nhà phát triển Rockstar Games
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .SKD là file gì?

SKD là Game Files - Max Payne Skin Data File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Rockstar Games.

tập tin dữ liệu trò chơi được sử dụng bởi Max Payne, một người thứ ba game bắn súng noir trò chơi video; chứa dữ liệu trỏ đến vị trí của kết cấu sử dụng cho da của một mô hình.

What is a SKD file?

Game data file used by Max Payne, a third-person shooter noir video game; contains data that points to the location of the texture used for a model's skin.

Cách mở .SKD file

Để mở file .SKD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SKD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SKD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SKD do người dùng đóng góp.

  • chUmbaLum sOft MilkShape 3D
  • Rockstar Games Max Payne
  • Rockstar Games Max Payne
  • Maxsurf Motions Advanced
  • Stores

Chuyển đổi file .SKD

File .SKD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *