SKF File

? Cách mở file .SKF? Những phần mềm mở file .SKF và sửa file lỗi. Convert N/A SKF file sang định dạng khác.

.SKF File Extension

   
File name SKF File
File Type AutoSketch Drawing
Nhà phát triển Autodesk
Phân loại CAD Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.7 ★ (7 Bình chọn)

File .SKF là file gì?

SKF là CAD Files - AutoSketch Drawing, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Autodesk.

tập tin một SKF là một CAD bản vẽ được tạo ra bởi AutoSketch, một chương trình CAD được sử dụng để tạo 2D phác thảo khái niệm và bản vẽ kỹ thuật khác. file SKF chỉ có thể được tạo ra và mở bởi AutoSketch, nhưng có thể được chuyển đổi sang định dạng .DWG trong phần mềm.

What is a SKF file?

An SKF file is a CAD drawing created by AutoSketch, a CAD program used for creating 2D conceptual sketches and other technical drawings. SKF files can only be created and opened by AutoSketch, but can be converted to the .DWG format in the software.

Cách mở .SKF file

Để mở file .SKF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SKF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SKF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SKF do người dùng đóng góp.

  • AutoSketch
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Chess Informant Solver's Kit

Chuyển đổi file .SKF

File .SKF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *