SKI File

? Cách mở file .SKI? Những phần mềm mở file .SKI và sửa file lỗi. Convert N/A SKI file sang định dạng khác.

.SKI File Extension

   
File name SKI File
File Type Motorola Phone Skin File
Nhà phát triển Motorola
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .SKI là file gì?

SKI là Settings Files - Motorola Phone Skin File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Motorola.

chủ đề tùy chỉnh hoặc da cho điện thoại di động Motorola, như RAZR hoặc ROKR; sử dụng để cá nhân hóa giao diện của điện thoại; lưu trong một định dạng văn bản có thể được chỉnh sửa với một trình soạn thảo văn bản.

What is a SKI file?

Custom theme or skin for a Motorola cell phone, such as the RAZR or ROKR; used to personalize the interface of the phone; saved in a text format that can be edited with a text editor.

Cách mở .SKI file

Để mở file .SKI click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SKI bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SKI

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SKI do người dùng đóng góp.

  • text editor
  • easy-SKZ
  • easy-SKZ
  • Ambiente Italia 3D

Chuyển đổi file .SKI

File .SKI có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *