SKIM File

? Cách mở file .SKIM? Những phần mềm mở file .SKIM và sửa file lỗi. Convert N/A SKIM file sang định dạng khác.

.SKIM File Extension

   
File name SKIM File
File Type Skim Notes File
Nhà phát triển Skim
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .SKIM là file gì?

SKIM là Data Files - Skim Notes File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Skim.

Tập tin được tạo ra bởi gầy, một ứng dụng PDF đọc; tiết kiệm ghi chú bằng văn bản của người sử dụng cho một tập tin .PDF; lưu riêng từ tập tin PDF và cho phép người dùng lưu các chú thích cho một tài liệu.

What is a SKIM file?

File created by Skim, a PDF reading application; saves notes written by the user for a .PDF file; saved separately from the PDF file and allows the user to save annotations for a document.

Cách mở .SKIM file

Để mở file .SKIM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SKIM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SKIM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SKIM do người dùng đóng góp.

  • Skim

Chuyển đổi file .SKIM

File .SKIM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *