SKM File

? Cách mở file .SKM? Những phần mềm mở file .SKM và sửa file lỗi. Convert Zip SKM file sang định dạng khác.

.SKM File Extension

   
File name SKM File
File Type SketchUp Materials File
Nhà phát triển Trimble
Phân loại Raster Image Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 2.9 ★ (10 Bình chọn)

File .SKM là file gì?

SKM là Raster Image Files - SketchUp Materials File, dưới định dạng Zip được phát triển bởi Trimble.

Textures tập tin được sử dụng bởi SketchUp, một chương trình vẽ được phát triển bởi Google; lưu trong một định dạng ZIP nén và chứa các file texture XML bất động sản, một thumbnail PNG hình ảnh, và một hình ảnh kết cấu .JPG; cửa hàng 2D đồ họa có thể được lớp trên các mô hình 3D.

What is a SKM file?

Textures file used by SketchUp, a drawing program developed by Google; saved in a compressed .ZIP format and contains XML texture property files, a thumbnail .PNG image, and a .JPG texture image; stores 2D graphics that can be layered on 3D models.

Cách mở .SKM file

Để mở file .SKM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SKM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SKM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SKM do người dùng đóng góp.

  • Trimble SketchUp
  • TOK Player
  • TOK Player
  • ALShow
  • PotPlayer
  • KMPlayer
  • KMPlayer

Chuyển đổi file .SKM

File .SKM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *