SKSE File

? Cách mở file .SKSE? Những phần mềm mở file .SKSE và sửa file lỗi. Convert N/A SKSE file sang định dạng khác.

.SKSE File Extension

   
File name SKSE File
File Type Skyrim Script Extender Save File
Nhà phát triển Bethesda Softworks
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.1 ★ (8 Bình chọn)

File .SKSE là file gì?

SKSE là Game Files - Skyrim Script Extender Save File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Bethesda Softworks.

Lưu tập tin được tạo ra bởi Skyrim Script Extender (SKSE), một chương trình dùng để mở rộng kịch bản cho The Elder Scrolls V: Skyrim trò chơi; chứa dữ liệu liên quan đến mods tạo ra bởi chương trình SKSE mà không thể được lưu trong file ESS; đồng lưu với các tập tin .ESS; không nên bị xóa nếu không tập ESS sẽ là vô ích và bất kỳ sửa đổi chương trình SKSE khác có thể không làm việc.

What is a SKSE file?

Save file created by Skyrim Script Extender (SKSE), a program used to extend scripts for The Elder Scrolls V: Skyrim game; contains data related to mods created by the SKSE program that cannot be saved in the ESS file; co-saved with .ESS files; should not be deleted otherwise the ESS file will be useless and any other SKSE program modifications may not work.

Cách mở .SKSE file

Để mở file .SKSE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SKSE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SKSE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SKSE do người dùng đóng góp.

  • Skyrim Script Extender

Chuyển đổi file .SKSE

File .SKSE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *