SKV File

? Cách mở file .SKV? Những phần mềm mở file .SKV và sửa file lỗi. Convert N/A SKV file sang định dạng khác.

.SKV File Extension

   
File name SKV File
File Type 1XLANG Schedule Drawing File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (3 Bình chọn)

File .SKV là file gì?

SKV là Data Files - 1XLANG Schedule Drawing File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

Vẽ tập tin được tạo ra với BizTalk Orchestration Designer, một chương trình tổ chức lập kế hoạch; lưu lại dưới dạng một phiên bản tùy biến của định dạng tập tin Microsoft Visio 2000; còn được gọi là một tập tin bản vẽ Orchestration Designer.

What is a SKV file?

Drawing file created with BizTalk Orchestration Designer, a scheduling organization program; saved as a customized version of the Microsoft Visio 2000 file format; also known as an Orchestration Designer drawing file.

Cách mở .SKV file

Để mở file .SKV click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SKV bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SKV

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SKV do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Office
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • OpenOffice.org Base
  • Skookum Data Viewer
  • Skookum Robotics Data Viewer
  • Skookum Robotics Data Viewer

Chuyển đổi file .SKV

File .SKV có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *