SL File

? Cách mở file .SL? Những phần mềm mở file .SL và sửa file lỗi. Convert N/A SL file sang định dạng khác.

.SL File Extension

   
File name SL File
File Type Software License File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (6 Bình chọn)

File .SL là file gì?

SL là Settings Files - Software License File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

file văn bản chứa thông tin bản quyền phần mềm cho một chương trình Unix; thường được cài đặt trong thư mục / lib / thư mục khi phần mềm đã được đăng ký; tương tự như một tập tin .LIC được sử dụng bởi các chương trình Macintosh và Windows.

What is a SL file?

Text file containing software license information for a Unix program; usually installed in the /lib/ directory once the software has been registered; similar to a .LIC file used by Macintosh and Windows programs.

Cách mở .SL file

Để mở file .SL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SL do người dùng đóng góp.

  • MasterCook
  • CodeWarrior
  • CodeWarrior
  • Visual DataFlex Studio
  • SEERStat
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .SL

File .SL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *