SLDTM File

? Cách mở file .SLDTM? Những phần mềm mở file .SLDTM và sửa file lỗi. Convert N/A SLDTM file sang định dạng khác.

.SLDTM File Extension

   
File name SLDTM File
File Type SDL Translation Memory File
Nhà phát triển SDL
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .SLDTM là file gì?

SLDTM là Data Files - SDL Translation Memory File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi SDL.

tập tin dữ liệu được tạo ra bởi phần mềm dịch thuật SDL Trados Studio; cửa hàng một "bộ nhớ dịch", mà là một cơ sở dữ liệu ngôn ngữ mà lưu dữ liệu dịch như một người dùng được dịch là bằng văn bản thông tin; bao gồm "100% phù hợp" cũng như "trận mờ."

What is a SLDTM file?

Data file created by SDL Trados Studio language translation software; stores a "translation memory," which is a linguistic database that saves translation data as a user translates written information; includes "100% matches" as well as "fuzzy matches."

Cách mở .SLDTM file

Để mở file .SLDTM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SLDTM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SLDTM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SLDTM do người dùng đóng góp.

  • SDL Trados Studio

Chuyển đổi file .SLDTM

File .SLDTM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *