SLN File

? Cách mở file .SLN? Những phần mềm mở file .SLN và sửa file lỗi. Convert N/A SLN file sang định dạng khác.

.SLN File Extension

   
File name SLN File
File Type Visual Studio Solution File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.3 ★ (76 Bình chọn)

File .SLN là file gì?

SLN là Developer Files - Visual Studio Solution File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

Một file SLN là một tập tin cấu trúc được sử dụng để tổ chức các dự án trong Microsoft Visual Studio. Nó chứa thông tin dựa trên văn bản về môi trường của dự án và nhà nước của dự án.

What is a SLN file?

An SLN file is a structure file used for organizing projects in Microsoft Visual Studio. It contains text-based information about the project environment and project state.

Cách mở .SLN file

Để mở file .SLN click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SLN bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SLN

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SLN do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Visual Studio 2019
  • VSoft Technologies FinalBuilder
  • VSoft Technologies FinalBuilder
  • MonoDevelop
  • Xamarin Studio
  • Microsoft Blend for Visual Studio
  • Microsoft Blend for Visual Studio

Chuyển đổi file .SLN

File .SLN có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *