SLOGO File

? Cách mở file .SLOGO? Những phần mềm mở file .SLOGO và sửa file lỗi. Convert Text SLOGO file sang định dạng khác.

.SLOGO File Extension

   
File name SLOGO File
File Type StarLogo Project File
Nhà phát triển MIT
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .SLOGO là file gì?

SLOGO là Developer Files - StarLogo Project File, dưới định dạng Text được phát triển bởi MIT.

Lập trình dự án tạo ra với StarLogo, một môi trường mô hình lập trình thường được sử dụng trong môi trường giáo dục; lưu trong một định dạng văn bản đơn giản và chứa hướng dẫn để chạy chương trình; sử dụng để lưu dự án.

What is a SLOGO file?

Programming project created with StarLogo, an programmable modeling environment often used in educational settings; saved in a plain text format and contains instructions for running the program; used for saving projects.

Cách mở .SLOGO file

Để mở file .SLOGO click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SLOGO bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SLOGO

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SLOGO do người dùng đóng góp.

  • OpenStarLogo

Chuyển đổi file .SLOGO

File .SLOGO có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *