SLX File

? Cách mở file .SLX? Những phần mềm mở file .SLX và sửa file lỗi. Convert Zip SLX file sang định dạng khác.

.SLX File Extension

   
File name SLX File
File Type 1MathWorks Simulink Model File
Nhà phát triển MathWorks
Phân loại Data Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 3.5 ★ (40 Bình chọn)

File .SLX là file gì?

SLX là Data Files - 1MathWorks Simulink Model File, dưới định dạng Zip được phát triển bởi MathWorks.

mô hình mô phỏng được tạo ra với Simulink, một môi trường mô phỏng sơ đồ khối cho multidomain; lưu trữ một danh sách các yếu tố và các giá trị liên quan trong một định dạng XML nén; sử dụng Unicode UTF-8 mã hóa văn bản theo mặc định.

What is a SLX file?

Simulation model created with Simulink, a block diagram environment for multidomain simulation; stores a list of elements and associated values in a compressed XML format; uses Unicode UTF-8 text encoding by default.

Cách mở .SLX file

Để mở file .SLX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SLX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SLX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SLX do người dùng đóng góp.

  • MathWorks Simulink

Chuyển đổi file .SLX

File .SLX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *