SP3 File

? Cách mở file .SP3? Những phần mềm mở file .SP3 và sửa file lỗi. Convert Binary SP3 file sang định dạng khác.

.SP3 File Extension

   
File name SP3 File
File Type 1Windows XP SP3 CD File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.9 ★ (20 Bình chọn)

File .SP3 là file gì?

SP3 là Data Files - 1Windows XP SP3 CD File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

tập tin dữ liệu mà cư trú trên một đĩa cài đặt Windows XP Service Pack 3 (SP3); sử dụng tên tập tin WIN51IP.SP3 và WIN51IC.SP3; chứa dữ liệu được sử dụng cho việc cài đặt hệ điều hành.

What is a SP3 file?

Data file that resides on a Windows XP Service Pack 3 (SP3) installation disc; uses the filenames WIN51IP.SP3 and WIN51IC.SP3; contains data that is used for the operating system installation.

Cách mở .SP3 file

Để mở file .SP3 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SP3 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SP3

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SP3 do người dùng đóng góp.

  • WinRAR
  • Vivaldi
  • Vivaldi
  • Media Player Classic
  • CTKPCMS
  • EDICOLOR
  • EDICOLOR

Chuyển đổi file .SP3

File .SP3 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *