SLOGT File

? Cách mở file .SLOGT? Những phần mềm mở file .SLOGT và sửa file lỗi. Convert Text SLOGT file sang định dạng khác.

.SLOGT File Extension

   
File name SLOGT File
File Type StarLogo Project Template
Nhà phát triển MIT
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .SLOGT là file gì?

SLOGT là Developer Files - StarLogo Project Template, dưới định dạng Text được phát triển bởi MIT.

định dạng mẫu dự án được sử dụng bởi StarLogo, một mô hình và mô phỏng chương trình được sử dụng để giảng dạy các nguyên tắc lập trình trong môi trường giáo dục; cho phép nhiều dự án (file .SLOGO) được tạo ra từ điểm khởi đầu tương tự.

What is a SLOGT file?

Project template format used by StarLogo, a modeling and simulation program used for teaching programming principles in educational environments; enables multiple projects (.SLOGO files) to be created from the same starting point.

Cách mở .SLOGT file

Để mở file .SLOGT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SLOGT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SLOGT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SLOGT do người dùng đóng góp.

  • OpenStarLogo

Chuyển đổi file .SLOGT

File .SLOGT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *