SLP File

? Cách mở file .SLP? Những phần mềm mở file .SLP và sửa file lỗi. Convert N/A SLP file sang định dạng khác.

.SLP File Extension

   
File name SLP File
File Type 1SpectraLayers Pro Project
Nhà phát triển MAGIX
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (3 Bình chọn)

File .SLP là file gì?

SLP là Audio Files - 1SpectraLayers Pro Project, dưới định dạng N/A được phát triển bởi MAGIX.

Hồ SLP chứa một dự án tạo ra bởi Steinberg SpectraLayers Pro, một biên tập viên phổ âm thanh tiên tiến; hỗ trợ nhiều lớp âm thanh với mỗi lớp chứa chỉnh sửa độc lập và bộ lọc; cho phép unmixing các tập tin tiêu chuẩn âm thanh, cách ly âm thanh và hình âm thanh tùy chỉnh; được sử dụng bởi các kỹ sư âm thanh và biên tập âm thanh-video.

What is a SLP file?

An SLP file contains a project created by Steinberg SpectraLayers Pro, an advanced audio spectrum editor; supports multiple audio layers with each layer containing independent edits and filters; enables unmixing of standard audio files, sound isolation, and custom sound shaping; used by sound engineers and audio-video editors.

Cách mở .SLP file

Để mở file .SLP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SLP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SLP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SLP do người dùng đóng góp.

  • Steinberg SpectraLayers Pro
  • 3D-Tool
  • 3D-Tool
  • Microsoft Office
  • SLOPE/W
  • PeaExtractor
  • PeaExtractor

Chuyển đổi file .SLP

File .SLP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *