SMA File

? Cách mở file .SMA? Những phần mềm mở file .SMA và sửa file lỗi. Convert N/A SMA file sang định dạng khác.

.SMA File Extension

   
File name SMA File
File Type 1AMX Mod Plugin Source File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.8 ★ (12 Bình chọn)

File .SMA là file gì?

SMA là Developer Files - 1AMX Mod Plugin Source File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Chứa mã nguồn của plugin tạo ra cho AMX Mod hoặc AMX Mod X; được sử dụng để sửa đổi Half-Life của Valve và các trò chơi tương tự; phải được biên dịch vào một tập tin nhị phân Plugin để được sử dụng bởi các chương trình.

What is a SMA file?

Contains the source code of plugin created for AMX Mod or AMX Mod X; used for modifying Valve's Half-Life and similar games; must be compiled into a binary plugin file in order to be used by the program.

Cách mở .SMA file

Để mở file .SMA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SMA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SMA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SMA do người dùng đóng góp.

  • SmartMusic
  • Scrapbooks Plus
  • Scrapbooks Plus
  • Scrapbook Factory
  • Scrapbook Factory Deluxe
  • SmartMusic Studio
  • SmartMusic Studio

Chuyển đổi file .SMA

File .SMA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *