SMMSTORE File

? Cách mở file .SMMSTORE? Những phần mềm mở file .SMMSTORE và sửa file lỗi. Convert N/A SMMSTORE file sang định dạng khác.

.SMMSTORE File Extension

   
File name SMMSTORE File
File Type Local Mind Map Store File
Nhà phát triển SimpleApps
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1.3 ★ (4 Bình chọn)

File .SMMSTORE là file gì?

SMMSTORE là Data Files - Local Mind Map Store File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi SimpleApps.

tập tin một SMMSTORE là một tập hợp của tâm địa phương bản đồ được tạo bởi các hệ điều hành MacOS (OS X) phiên bản của SimpleMind, một công cụ bản đồ tâm trí sử dụng để động não và sắp xếp ý tưởng. Nó bao gồm một cửa hàng đồ tư duy địa phương, mà là một thư mục đó lưu trữ tất cả các bản đồ tâm địa phương của bạn và thông tin liên quan. file SMMSTORE được sử dụng để sao lưu bản đồ tư duy địa phương, di chuyển giữa các phiên bản khác nhau của SimpleMind, và di chuyển chúng vào một máy tính khác nhau.

What is a SMMSTORE file?

An SMMSTORE file is a collection of local mind maps created by the macOS (OS X) version of SimpleMind, a mind mapping tool used to brainstorm and organize ideas. It contains a local mind map store, which is a directory that stores all of your local mind maps and related information. SMMSTORE files are used for backing up local mind maps, moving between different editions of SimpleMind, and moving them to a different computer.

Cách mở .SMMSTORE file

Để mở file .SMMSTORE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SMMSTORE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SMMSTORE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SMMSTORE do người dùng đóng góp.

  • SimpleMind

Chuyển đổi file .SMMSTORE

File .SMMSTORE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *