SMMX File

? Cách mở file .SMMX? Những phần mềm mở file .SMMX và sửa file lỗi. Convert N/A SMMX file sang định dạng khác.

.SMMX File Extension

   
File name SMMX File
File Type SimpleMind Mind Map File
Nhà phát triển SimpleApps
Phân loại Page Layout Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (4 Bình chọn)

File .SMMX là file gì?

SMMX là Page Layout Files - SimpleMind Mind Map File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi SimpleApps.

tập tin một SMMX là một bản đồ tư duy tạo ra bởi SimpleMind, một công cụ bản đồ tâm trí sử dụng để động não và sắp xếp ý tưởng. Nó bao gồm một bản đồ tư duy, đó là một sơ đồ bao gồm văn bản, các chi nhánh, hình dạng và hình ảnh đại diện cho ý tưởng.

What is a SMMX file?

An SMMX file is a mind map created by SimpleMind, a mind mapping tool used to brainstorm and organize ideas. It contains a mind map, which is a diagram that includes text, branches, shapes, and images that represent ideas.

Cách mở .SMMX file

Để mở file .SMMX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SMMX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SMMX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SMMX do người dùng đóng góp.

  • SimpleMind Pro+
  • SimpleMind
  • SimpleMind
  • SimpleMind+

Chuyển đổi file .SMMX

File .SMMX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *