SMO File

? Cách mở file .SMO? Những phần mềm mở file .SMO và sửa file lỗi. Convert Text SMO file sang định dạng khác.

.SMO File Extension

   
File name SMO File
File Type Sumotori Dreams Arena File
Nhà phát triển Gravitysensation.com
Phân loại Game Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2.3 ★ (4 Bình chọn)

File .SMO là file gì?

SMO là Game Files - Sumotori Dreams Arena File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Gravitysensation.com.

Trò chơi tập tin được sử dụng bởi Sumotori Dreams, một trò chơi mô phỏng rag búp bê đô vật; chứa các thuộc tính cho một đấu trường mà những con búp bê vật lộn trong vòng; sử dụng cho cả đấu trường tùy chỉnh trò chơi, được gọi là "mod", cũng như đấu trường mặc định được cài đặt với các trò chơi.

What is a SMO file?

Game file used by Sumotori Dreams, a game that simulates rag doll wrestlers; contains properties for an arena that the dolls wrestle within; used for both custom game arenas, called "mods," as well as the default arenas installed with the game.

Cách mở .SMO file

Để mở file .SMO click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SMO bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SMO

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SMO do người dùng đóng góp.

  • Gravitysensation.com Sumotori Dreams
  • SMole
  • SMole
  • Swiss Map
  • Creator

Chuyển đổi file .SMO

File .SMO có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *